1. Upravni odbor

 • Bojan Andrejaš, predsednik
 • Niko Grobelnik, podpredsednik
 • Tomaž Berginc, član
 • Marko Lepetič, član
 • Matej Kosaber, član
 • Jani Poglajen, predsednik tehnične komisije
 • Vinko Mazej, predsednik motorne komisije
 • Anton Šibanc, predsednik jadralne komisije

2. Upravnik

 • Teodor Mirnik

3. Sekretar

 • Vinko Gobec

4. Disciplinska komisija

 • Rok Marin
 • Matjaž Gril
 • Aleš Kovač

5. Nadzorni odbor

 • Boštjan Košak
 • Peter Galeša
 • Dušan Požun

6. Sekcije

 • Motorna: Vinko Mazej
 • Jadralna: Anton Šibanc
 • Veteranska: Mija Marin
 • Teniška: Milan Lepetič

7. Komisija za varnost

 • Uroš Kočevar
 • Bojan Andrejaš
 • Matej Kosaber