OZNAKA IN IME LETALIŠČA
LJCL - CELJE
GEOGRAFSKI IN ADMINISTRATIVNI PODATKI LETALIŠČA
Pozicija 46°14’36.89″N
015°13’31.63″E
MAG VAR / Letna sprememba 4°E (2016) / 0.1°E povečanje
Nadmorska višina 244m
Naslov Aeroklub letalska šola Celje
Medlog 20
SI-3000 Celje
SLOVENIA
Telefon +386 70 487 200
+386 30 608 850
E-naslov aeroklub_celje@siol.net
ČAS OBRATOVANJA
AD PPR
ZNAČILNOSTI VPS
Oznaka VPS Pravi kurz
Magnetni kurz
Mere VPS (m) Površina VPS
11 111.90° PRAVI
108° MAG
900 x 100 Trava
29 291.91° PRAVI
288° MAG
900 x 100 Trava
Razdalje
Oznapa VPS TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) Opombe
11 900 900 900 900 -
29 900 900 900 800 displaced THR 29
KOMUNIKACIJSKE STORITVE ZRAČNEGA PROMETA
Oznaka storitve Call sign Language Kanal (Mhz) Čas obratovanja Opombe
A/G CELJE AERODROME (EN, SLO) 128.800 PPR -
KARTE LETALIŠČA